Voorganger

De protestantse gemeente heeft meer dan twee jaar geen voorganger, geen dominee gehad, om wat accurater, te zijn sinds 24 september 2017. En op 13 oktober 2019 heeft de gemeente weer een eigen dominee gekregen. In die periode heb ik mij aangeboden om voor te gaan in een dienst. In principe was dit bedoeld als nood wanneer een predikant geheel onverwachts niet kon en op zeer korte termijn denk aan uren, iemand moest invallen. Er is daarvoor ook een nood-liturgie aanwezig. Maar door het gebrek aan voorgangers werd ik gevraagd om een dienst te gaan leiden, om voor te gaan als een dominee. Een hele uitdaging. Mijn eerste dienst was op 6 augustus 2017. Ik heb zelfs een keer een afscheidsdienst mogen doen, afscheid in de kerk van een overledene en daarna naar het crematorium. Om deze rol beter te kunnen uitvoeren heb ik de training van de PKN “Uitvaarten leiden door gemeenteleden” gevolgd.