Ad interim manager

Recentelijk heb ik eens uitgezocht wanneer ik mijn eerste bestuurlijke functie heb opgepakt. En dat was in 1968 als penningmeester van basketbalvereniging Olympia in Groningen. Sindsdien ben ik altijd wel in één of andere bestuurlijke en/of leidinggevende functie actief geweest. Om maar eens wat te noemen, onderofficier, voorzitter en secretaris/scriba, penningmeester, organisator van een tweedaags kerstvolleybal toernooi. En beroepsmatig ging het ongeveer net zo. Van een eenvoudige opdracht in 1966 om als vakantiewerker een zestal mede-vakantiewerkers aan te sturen tot algemeen directeur in 2000. En afdelingshoofd, projectleider, projectmanager, programmamanager.
Daardoor heb ik veel managementervaring opgedaan, op vele terreinen in en buiten de ICT. Binnen de ICT had ik dus taken en functies als hoofd van een afdeling, projectleider, projectmanager, programmamanager en algemeen directeur. Inzetbaar als hoger kaderlid op vele terreinen en werkgebieden, in binnen- en buitenland (spreekt goed Engels en Duits) als interim manager bij een reorganisatie, bij een op te starten afdeling of bedrijf en ga zo maar door. Maar ook voor een pakketselectie. Adviseren, beleid maken, reorganiseren om maar wat te noemen.Buiten mijn vakgebied ben ik actief geweest als bestuurder van sportverenigingen maar ook als raadslid. Vanuit die rol heb ik samen met anderen de start gemaakt van de rekenkamer van mijn gemeente. Daarnaast ben ik al acht jaar de scriba van de Protestantse Gemeente Borger geweest. En door het vroegtijdig vertrek van de preses maar (voorzitter) maar ook door het overlijden van de opvolger ben ik ook geruime tijd de voorzitter (a.i.)  geweest. Verder ben ik ook nog eens secretaris en voorzitter van de “vereniging van ambtenaren van de burgerlijke stand Drenthe” geweest (www.trouwambtenaar.nl), nu gefuseerd met de Groningse zustersvereniging .